مرحله اول ؛ مقدماتی

_
مرحله 1

این مرحله بعنوان مقدماتی ترین مرحله، بخشی است که کودک با محیط، مربی و مهم تر از همه با آب آشنا خواهد شد. سن کودک کاملا به نوع آموزش و آشنایی او با آب مربوط است. در این مرحله مربیان به کمک والدین شروع به ارتباط گیری با کودک میکنند که البته این موضوع گاها بطور غیر مستقیم انجام میشود زیرا کودکان در نگاه اول ممکن است با مربی خود وفق پیدا نکنند و صرفا با ورود ناگهانی کودک درون آب جلوه خوبی از آموزش شنا دریافت نخواهند کرد.

ارتباط والدین محور مربی با کودک یکی از راه های شروع میباشد. شروع این ارتباط با سرگرمی ها و بازی های مختلف در محیط آکادمی میباشد. بعد از جذب توجه و اعتماد کودک او را همراه با فضای شاد وسرگرم کننده  وارد آب میکنیم. این بخش کاملا وابسته به کودک بوده و عواملی مثل سن کودک در بازه زمانی این روند موثر است .بعد از ورود کودک در آب مربی تلاش خود را برای جلب اعتماد او حالا در فضای داخل آب ادامه میدهد.

درحالی که کودک درون آب است مربی توسط  بازی در آب و سرگرم کردن او به اهداف فنی  در شنا میپردازد. در این مرحله مادر میتواند گاها در محیط کنار آب و یا حین بازی کردن کودک خود در خارج از آب کنار او باشد، این باعث میشود مربی بعنوان شخص سوم فردی  مورد اعتماد برای کودک شود. بعد از اتمام مرحله ارتباط گیری مربی با کودک او میتواند روند آموزشی را شروع کند

هدف از این مرحله چیست؟

_

در این مرحله میتوان از کودک انتظار داشت تا با آب و محیط آموزشی خود آشنایت پیدا کرده باشد و مهم تر از همه احساس راحتی او کنار مربی در دنیای آبی کودکان مشاهده شود.

مرحله دوم ؛ اعتماد کودک

_
مرحله 2

در این مرحله کودک اعتماد نسبی به مربی خود پیدا کرده است که البته مقدار این اعتماد کاملا بسته به کودک و سن آن میباشد. در مرحله اول مهم ترین عامل احساس راحتی کودک در آب بود اما در این مرحله بعد از راحتی به سراغ حس امنیت او در کنار مربی و آب است. با تداول ارتباط گیری مربی با کودک توسط بازی و سرگرمی او حالا بیشتر به مربی خود اعتماد میکند و تقریبا مربی را دوست خود میداند.

این موضوع قدم بسیار مهمی برای کاهش وابستگی کودک به والدین خود در جلسات میباشد زیرا هنگامی که او درون آب کنار مربی خود احساس امنیت کند و جلسات خود را به شادی و سرگرمی بگذراند در محیط آموزشی به اوتکیه خواهد کرد و وابستگی اش نسبت به والدین کمترخواهد شد. اما موضوع وابستگی به همین راحت ها هم نخواهد بود و ممکن است تا چندین جلسه بطول بی انجامد. مربی در این مرحلهتنها به ارتباط گیری و جلب اعتماد نمیپردازد بلکه به انجام بازی محور تمرینات دیگر هم میپردازد تا مقدمه ای برای کودک ایجاد کند.

تمریناتی که اهداف آن تقویت حبس نفس کودک بهمراه حرکات دست و پا میباشد. مربی در این مرحله مقدمه ای کوتاه از دست قورباغه را به کودک بطور سرگرمی محوری آموزش‌میدهد. کودک میتواند به کمک مربی روی آب شناور شود و بعد از تمرینات متعدد والدین شناوری او را بطور مستقلانه روی آب مشاهده خواهند کرد.

هدف از این مرحله چیست؟

_

در این مرحله میتوان از کودک انتظار داشت تا با آب و محیط آموزشی خود آشنایت پیدا کرده باشد و مهم تر از همه احساس راحتی او کنار مربی در دنیای آبی کودکان مشاهده شود.

مرحله سوم ؛ شروع روند فنی

_
مرحله 3

این مرحله شروع اصلی روند فنی و تخصصی است. ارتباط گیری ،جلب اعتماد به مربی و احساس امنیت در اب از سمت مربی کمی کمرنگ تر میباشد زیرا کودک دیگر بطور مستقل تر عمل خواهد کرد. مربی حرکات کنترل شده دست و پا و همچنین تمرینات تنفسی را بطور بازی محور با کودک انجام داده است. این مرحله شروع القا کردن اعتماد بنفس به بچه هاست. حین آموزش ها مربیان تلاش میکنند تا اعتماد بنفس کودک را افزایش دهند تا آن ها درون آب به خود باور پیدا کنند.

مربی مقدمه ای بر پا زدن را همراه باز سرگرمی و بازی به کودک آموزش میدهد که این شروعی جدید برای‌ یادگیری مهارت های شنا خواهد بود. انجام و تمرین حرکت stream line در این مرحله شروع خواهد شد و حرکات پیشرفته تر دست و پا به کودک آموزش داده میشود. همچنین مربی بعد از تمرینات کودک را روی آب شناور میسازد تا او به آرامی به شناوری خود روی آب مسلط شود.

هدف از این مرحله چیست؟

_

هدف از این مرحله افزایش حس استقلال کودک میباشد. بعد از اتمام این مرحله حالا کودک شما میتواند شنای کرال سینه را بطور مقدماتی درحالت stream line به کمک تخته شنا انجام دهد.

مرحله چهارم ؛ عدم وابستگی 

_
مرحله 4

این مرحله مرحله ای است که وابستگی به والدین دیگر معنایی ندارد. او در کنار مربی و دیگر کودکان احساس شادی و سرگرمی میکند. مربی برای انجام تمرینات او تاکید بیشتری دارد. او میتواند نفس خود را بطور کنترل شده ای حبس کند. مربی در این مرحله بازی و سرگرمی را برای کودک کمرنگ تر میکند تا او بتواند در انجام تمرینات متمرکز تر باشد. مربیان همچنان افزایش اعتماد بنفس کودکان را ادامه میدهند اما آموزش ازین پس رنگ بیشتری خواهد داشت. کودک در این مرحله توانایی انجام حرکات دست و پای کرال سینه را دارد و مربی مباحث هواگیری کرال سینه و انجام تمرینات آن را با کودک شروع میکند.

در این مرحله والدین کودک خود را یک شناگر مستقل در آب میبینند و او در این مرحله در هرکجای آب میتواند به کاوش کنجکاوانه ی خود بپردازد. به علاوه مربی در انتهای این مرحله مقدمه ای از پای قورباغه به کودک آموزش خواهد داد که همراه با وسایل کمک آمورشی قادر به انجام خواهد بود.

هدف از این مرحله چیست؟

_

در این مرحله اهداف مربیان بطور جدی تری با کودک پیش خواهد رفت و بعد از تکمیل این مرحله کودک شنای کرال سینه را میتواند بدون کمک مربی و یا تخته شنا انجام دهد. ((لازم به ذکر است که شنای کرال سینه کودک در این مرحله کاملا ابتدایی میباشد))

مرحله پنجم ؛ شناگر مستقل

_
مرحله 5

کودک شما یک شناگر مستقل میباشد و مربی حالا مصمم تر از قبل به سوی تمرینات حرکتی خواهد رفت. اون قادر است در شنای کرال سینه از کنار هواگیری کند و همچنین کمی حرکات پای قورباغه را انجام دهد.مربیان همچنان به افزایش اعتماد بنفس کودکان در ابن مرحله ادامه خواهند داد و البته مرور تمرینات مقدماتی هنوز هم ادامه دارد. در مراحل اولیه مقدمه ای از دست قورباغه به آن ها آموزش داده شده است و حالا نوبت آن است که جدی تر به شنای قورباغه بپردازند.

آن ها درون آب کمتر به وابستگی خود به والدین فکر میکنند و مشغول بازی و تمرین همراه با دیگر کودکان خواهند بود. مربیان گاها شناوری کودک به پشت را روی آب به منظور ایجاد مقدمه ای از کرال پشت با آن ها تمرین خواهند کرد.

هدف از این مرحله چیست؟

_

در این مرحله کودک شما شنای مقدماتی غورباقه را بهمراه دست و هواگیری آن را یاد گرفته است.

مرحله ششم ؛ شروع تکنیک ها

_
مرحله 6

این مرحله شروعی تخصصی تکنیک ها و تمرینات اصلاح آن با بچه ها میباشد. مربیان حالا کودک را با اعتماد بنفس بالا تمرین میدهند. کودکان با انجام تمرینات مقدماتی اصلاح تکنیک قادر به انجام حرکات دست و پا با سرعت بیشتری خواهند بود و همچنین هماهنگی اعصاب و عضله آن ها بطور قابل توجهی بهبود میابد. مربیان در این مرحله مقدمه ای از شنای پروانه را با کودک شروع میکنند تا بعد از تکمیل این مرحله قادر به انجام موج پروانه باشند.

هدف از این مرحله چیست؟

_

در این مرحله سرعت و هماهنگی دست و پای بچه ها بطور کاملا موثری پیشرفت خواهد داشت. آن ها پس از تکمیل این مرحله قادر خواهند بود بصورت مقدماتی درون آب شیرجه بزنند و همچنین میتوانند حرکت پای (موج) پروانه را به کمک تخته شنا انجام دهند. ((این مرحله مرحله بسیار تخصصی خواهد بود و ممکن است برای برخی کودکان حتی یکسال بطول بی انجامد!

مرحله هفتم ؛ تمرکز برتکنیک

_
مرحله 7

این مرحله متمرکز بر تکنیک است. تمرینات متعدد تر و با تشدید بیشتری انجام خواهند شد تا مربیان بهبود تکنیک شنای کودک خود را در آب مشاهده کنند. در این مرحله انجام درست و تتصصی تکنیک های شنا برای مربیان بسیار حائز اهمیت میباشد و حالا دیگر کوچک ترین جزئیات حرکات دست و پای آن ها باید اصلاح شود. آن ها به کمک مربی مقدمه ای از پای کرال پشت را یاد میگیرند و روند آموزشی کرال پشت به مرور شروع میشود.

دست و هواگیری شنای پروانه به آن ها آموزش داده میشود. این مرحله ممکن است مدت زیادی در روند آموزشی کودک شما ادامه پیدا کند. مربیان در طول این مرحله مقدمه ای از حرکت سالتو به کودک آموزش خواهند داد.

هدف از این مرحله چیست؟

_

بعد از تکمیل این مرحله کودک شما قادر است شنای پروانه را بطور مقدماتی به همراه هواگیری انجام دهد. شنای کرال سینه و غورباقه بعد از گذراندن این مرحله بهبود خواهد یافت و او تمرکز زیادی روی شنای خود خواهد داشت. همچنین آن ها میتوانند بطور بهبود یافته تری شیرجه بزنند و شنا کنند. به علاوه کودک قادر است به پشت بخوابد و با شناوری روی آب پا بزند.

مرحله هفتم ؛ تمرکز برتکنیک

_
مرحله 8

مرحله هشتم در دنیای آبی کودکان آخرین مرحله میباشد که تمرینات آن تا آخر همراه بچه ها خواهد بود. در این مرحله کودک بطور کامل از نظر روانشناسی جذب شده و اعتماد بنفس آن بطور زیادی بالا رفته است. بعد از شروع مقدمه پای کرال پشت در این مرحله شنای کرال پشت همراه با دست بطور کامل تر به بچه ها آموزش داده میشود. شیرجه و سالتو حالا در این مرحله جایگاه حرفه ای و تخصصی تری برای بچه ها دارند. مربیان در این مرحله تلاش میکنند تا تمرینات ترکیبی ۴ شنا را با بچه ها انجام دهند، دریل های حبس نفس و تمرینات تکنیکی پیشرفته تر جزو این مرحله میباشد.

هدف از این مرحله چیست؟

_

این مرحله کودک شما به ۴ شنا مسلط خواهد بود و قادر به انجام استارت و سالتو میشود. به علاوه مربیان تمرینات ۴ شنا را بطور حرفه ای تر برای بچه ها تداول میدهند.