مسابقات شنا برای کودکان شناگر به دلیل برخی از ویژگی‌های خاص، مزایای زیادی دارد. این مزایا شامل بهبود عملکرد قلب و ریه، بهبود توانایی تنفسی ،تقویت عضلات کلی بدن، افزایش استقامت، تسلط بر تکنیک‌های شنا، ارتقای توانایی‌ها و مهارت‌های اجتماعی و تعاملی، افزایش انعطاف‌پذیری، توسعه هوش تاکتیکی، تمرکز ذهنی، و تقویت اعتماد به نفس می‌شوند. همچنین، شرکت در مسابقات می‌تواند احساس مسئولیت و تعهد را در کودکان تقویت کند.
رقابت در مسابقات شنا برای کودکانی که در حال یادگیری شنا هستند، مزایای زیادی دارد. این شامل بهبود توانایی شنا، افزایش استقامت و توان فیزیکی، تسلط بر تکنیک‌های شنا، ارتقای اعتماد به نفس از طریق دستیابی به اهداف و پیشرفت در مهارت، تقویت انضباط شخصی و مهارت مدیریت زمان است. همچنین، شرکت در مسابقات می‌تواند احساس انگیزه و اشتیاق به بهبود مستمر در شنا را در کودکان ترویج کند. این مسابقات ، هر ساله در آکادمی شنای آکوا کیدز، همراه با جشن و موزیک و اهدای مدرک و مدال به بچه ها، اجرا می‌شود.

با حضور فرزندان هنرمندان خوب کشورمان منوچهر هادی و پدرام کریمی و خانم پوراندخت مهیمن